Wieczory Wiary w Koinonii

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na Wieczory Wiary dla odnowy życia z Bogiem w terminie od 8 października do 26 listopada 2019 r.

Wieczory wiary to cykl 8 spotkań, które mają na celu odnowienie relacji z Bogiem poprzez spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.

Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent…Trzeba nam na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które rodzi wiarę (por. Rz 10,17) i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.

Spotkania odbywają się we wtorki po Eucharystii w godzinach: 18.50 – 21.00.

Rozpoczęcie – wtorek, 8 października 2019 r. o godz. 18.50. Zakończenie – wtorek, 26 listopada 2019 r. W programie m.in.: konferencja, rozmowy, poczęstunek. Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament)

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce

Kontakt:
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie:
r.missio@complex.com.pl