Wielkopostny Dzień Skupienia kapłanów Diecezji Kieleckiej w rejonach (zapowiedź)

Okres Wielkiego Postu jest czasem ważnym dla każdego katolika, a zwłaszcza dla kapłanów. Chrystusowe wezwanie do nawrócenia rozbrzmiewa w świecie i idzie przez pokolenia, a głoszących je inspiruje do szczególnej troski o osobiste nawrócenie.

Posługa kapłańska wymagająca wielu sił, zwłaszcza tych duchowych, znajduje je w słuchaniu i medytacji Bożego Słowa, w modlitwie i przemieniającej Bożej łasce. Dlatego księża Diecezji Kieleckiej przygotowują się do przeżywania świętego czasu Wielkiego Postu i do wielkopostnej posługi uczestnicząc w rejonowym dniu skupienia w sobotę, dnia 10 lutego br.

W tym dniu gromadzą się w sześciu parafiach naszej diecezji, na wspólną modlitwę liturgiczną, słuchanie Słowa Bożego, medytację, adorację Najświętszego Sakramentu i Sakrament Pokuty. Parafiami kapłańskiego dnia skupienia w rejonach są:
- Busko-Zdrój (par. św. Brata Alberta),
- Chęciny,
- Kazimierza Wielka (par. Podwyższenia Krzyża Świętego),
- Kielce WSD (Kaplica św. Kazimierza),
- Miechów,
- Włoszczowa (par. bł. Józefa Pawłowskiego).

Otwartość na Ducha Świętego jest punktem wyjścia zarówno dla życia duchowego, jak i dla owocnego posługiwania kapłańskiego. Tematem dnia skupienia będzie jeden z darów Ducha Świętego, „dar rady”. W posługiwaniu kapłańskim jest on szczególnie cenny i ważny. Do podjęcia takiego tematu zachęca tegoroczny program duszpasterski Kościoła w Polsce, którego hasłem jest: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Módlmy się za naszych kapłanów, aby Nim ubogaceni, otwarci byli na Jego dary, pozwolili Mu się prowadzić i prowadzili nas pewnie po drogach zbawienia.

+ Andrzej Kaleta
WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. Tomasz Rusiecki
OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW

>> Rejonowy Dzień Skupienia