Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej

Komunikat Biskupa Kieleckiego
- O powołaniu Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej

 

DYREKTOR

ks. mgr lic. Łukasz Zygmunt
tel. 41-368-02-96 w. 238, kom. 502-429-800
e-mail: lzygmunt79@poczta.fm


ZADANIA DZIEŁA:

- koordynacja dzieł misyjnych w diecezji we współpracy z Biskupem Kieleckim;

- popieranie i sprawowanie patronatu nad Papieskimi Dziełami Misyjnymi;

- pobudzanie i popieranie inicjatyw misyjnych zgromadzeń zakonnych oraz instytucji kościelnych w Polsce;

- troska o nowe powołania do pracy na misjach oraz dobrą formację animatorów dzieł misyjnych w parafiach;

- współpraca z  misjonarzami naszej diecezji posłanymi na misje "Ad gentes";

- utrzymywanie kontaktu z misjonarzami naszej diecezji;

- udzielanie misjonarzom wsparcia duchowego i materialnego; tworzenie zaplecza finansowego składającego się przede wszystkim z ofiar zebranych we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w wyznaczone dni przez Konferencję Episkopatu Polski i Biskupa Kieleckiego;

- pomaganie i wspieranie misjonarzy diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich przybywających do diecezji na urlop lub na stałe;

- czuwanie nad ubezpieczeniem misjonarzy: diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich.

Zachęcamy wszystkich diecezjan do wspierania tego dzieła przez swoją modlitwę, jak i też dary materialne przysyłane bezpośrednio na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Wszystkie wasze ofiary przekazane będą na rzecz naszych misjonarzy pochodzących z diecezji kieleckiej. Każda nawet najmniejsza ofiara jest bardzo cennym darem.

Posłuchaj: Wywiad z ks. Łukaszem Zygmuntem w Radiu eM

Bp Jan Piotrowski prosi wszystkich diecezjan, by każdy I piątek miesiąca był dniem modlitwy za naszych misjonarzy pochodzących z diecezji kieleckiej. Wszystkie ofiary składane w tym dniu w naszych kościołach przeznaczone będą dla misjonarzy wywodzących się z naszej Świętokrzyskiej Ziemi. Niech nasza modlitwa, ofiarowane cierpienia staną się wsparciem Dzieł Misyjnych.

 

Prosimy parafie o przesyłanie wszystkich ofiar na misje na konto:

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

Można też przesyłać ofiary indywidualne.