Wyjątkowa niedziela w Brzezinach

W niedzielę, 24 czerwca 2018 r. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach przeżywała wyjątkowy dzień. Tego dnia ks. Robert Zapała, były wikariusz brzeziński, a obecny proboszcz Parafii Brzegi wprowadził do kościoła relikwie bł. Rafała Chylińskiego.

 

Ten franciszkański zakonnik żył na przełomie XVII i XVIII w. Zasłynął wielkim talentem misjonarskim oraz życiem ascetycznym. W łódzkich Łagiewnikach zapamiętano go jako opiekuna ubogich. W swoim miłosierdziu o. Rafał posuwał się tak daleko, że oddawał potrzebującym swój płaszcz czy bieliznę. Relikwie nowego patrona zostały umieszczone w specjalnie zaprojektowanym relikwiarzu. Przygotowany został także ołtarz z jego wizerunkiem.  Tradycyjnie po każdej mszy świętej odbyło się ucałowanie relikwii, a wierni otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem bł. Rafała.

 

W tą niedzielę przypadała Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Przez 20 lat tego dnia w Brzezinach świętowano imieniny ks. Jana Pragnącego, który rok temu odszedł do Pana. Dla upamiętnienia jego posługi w parafii brzezińskiej ks. proboszcz Józef Knap odsłonił dwie tablice ufundowane przez parafian. Jedna z nich umieszczona została na cmentarzu, a druga w kościele. Parafianie w ten sposób chcieli docenić pracę, ofiarność i autentyczność posługi Śp. ks. Jana Pragnącego, której doświadczyli w latach 1993-2013. Zmarły proboszcz przy każdej dziękczynnej uroczystości powtarzał cytat z Psalmu 116: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego.” Płaskorzeźba na tablicy w kościele obrazuje ostatnie podniesienie kielicha w trakcie Eucharystii pożegnalnej w Brzezinach. Tego dnia kolejny raz w dziękczynieniu za życie ks. Jana został wzniesiony kielich zbawienia. W uroczystości uczestniczyła rodzina śp. Ks. Jana Pragnącego.

 

W tą niedzielę w parafii ukazał się 500. numer Pisma Parafialnego SANCTUS wydawanego przez młodzież nieprzerwanie przez ponad 10 lat. Do każdego numeru dołączona słodką krówkę z cytatem świętego. Z okazji jubileuszu w intencji redakcji gazetki parafialnej była sprawowana Eucharystia.

 

Ks. Robert Zapała podczas wygłoszonej homilii przypomniał, że 25 lat temu po święceniach prezbiteratu przybył do Parafii Brzeziny razem z ks. Janem Pragnącym. Cieszył się, że ma teraz okazję podziękować uroczyście Panu Bogu za ten czas wspólnej posługi. Nawiązał także do misji i powołania św. Jana Chrzciciela, który wiele ofiarował w swym życiu dla Królestwa Bożego. Później przybliżył życiorys nowego patrona, błogosławionego Rafała Chylińskiego. Zachęcał, by stał się on dla wiernych przykładem dążenia do prawdy, szczególnie w czasach, gdy niekoniecznie prawidłowo rozumiana jest wolność człowieka.

Na zakończenie Mszy św. o godz. 10.00 parafianie z Brzezin złożyli ks. Robertowi życzenia z okazji srebrnego jubileuszu święceń prezbiteratu.

Wierzymy, że nowy patron brzeziński będzie uczył jak mieć ciągle otwarte oczy, ręce i serce na potrzeby bliźnich. Błogosławiony Rafale Chyliński módl się za nami!

Damian Zegadło