XXVI czuwanie ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie

Kolejny raz czciciele św. Kingi zagościli w progach sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. Mroźny wieczór nie przeszkodził najgorliwszym z nich. Przybyłych serdecznie powitał kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Kowalik.

Wierni oddali cześć św. Kindze przez ucałowanie jej relikwii. Następnie zebrani wysłuchali fragmentów przemówień i homilii Ojca Świętego Franciszka, które zostały wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w lipcu 2016 r. Rozważania przeplatane były modlitwami oraz pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez Halinę Wilk. Pierwszą część spotkania przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej pod kierunkiem Ligii Płonki. Oni również zadbali o przygotowanie liturgii słowa podczas Eucharystii. Wysłuchane teksty są przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie, w 2019 r.

W dalszej części spotkania ks. dr Andrzej Kwaśniewski poświęcił sól i wodę. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ks. Kustosz odmówił litanię do św. Kingi, natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą odczytali modlitwy w różnych intencjach oraz poprowadzili modlitwę różańcową, przeplataną wezwaniami, z którymi przybyli pielgrzymi i parafianie.

Niesamowitą ucztą duchową dla zebranych była Msza św. Koncelebrowali ją licznie przybyli kapłani: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. kan. Stanisław Kondrak, ks. kan. Marek Wesołowski, ks. Łukasz Bucki oraz ks. proboszcz Grzegorz Kowalik. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Żmuda, który pochodzi z parafii Szczaworyż, natomiast w styczniu tego roku przyjął święcenia prezbiteratu w Odessie. Dzięki temu zebrani mogli uczestniczyć we Mszy św. prymicyjnej. Homilię wygłosił ks. Łukasz Bucki, zaś słowo przed Apelem Jasnogórskim skierował do wiernych ks. Stanisław Kondrak. Na zakończenie ks. Grzegorz Żmuda udzielił błogosławieństwa prymicyjnego najpierw kapłanom, a następnie zebranym, nakładając na każdego dłonie. W tym dniu Nowy Korczyn modlił się o powołania kapłańskie.

Od wielu lat w nowokorczyńskiej świątyni nie była odprawiana msza św. prymicyjna. Dlatego to niecodzienne wydarzenie było głębokim przeżyciem dla obecnych na tej Eucharystii. Ksiądz Kustosz, wyrażając słowa wdzięczności za przybycie do sanktuarium, zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 6 marca 2018r.

Maria Błach

Foto: Ligia Płonka