XXXI Lądzkie Sympozjum Liturgiczne

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie serdecznie zaprasza na XXXI Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, które odbędzie się dnia 20 października 2017 r. na temat: Sakrament Kapłaństwa jako Dar Tajemnica.

>> Szczegółowy program