Za nami IV Diecezjalna Pielgrzymka do Miechowa

„Podobnie, jak pielgrzymi sprzed dwóch tysięcy lat, także ludzie naszych czasów pragną, abyśmy jako chrześcijanie nie tylko mówili o Chrystusie, ale byśmy dawali świadectwo, które ukaże im całą prawdę o Jezusie”  - mówił bp Jan Piotrowski w czasie Eucharystii do uczestników IV Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.

W tegorocznej pielgrzymce do „Pustego Grobu” pod hasłem: „Odkryjmy na nowo Oblicze Chrystusa” wzięło udział blisko 400 pątników z 21 parafii diecezji kieleckiej. Pielgrzymi przemierzając bazylikę, krużganki, kaplicę Grobu Bożego oraz kaplicę Całunu Turyńskiego zatrzymywali się przy stacjach, gdzie kapłani przygotowali dla nich rozważania o chuście z Manopello, chuście św. Weroniki, całunie turyńskim i pustym Grobie.

Pątnicy mieli również czas na adorację Najświętszego Sakramentu, skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania, czy wspólną modlitwę Godzinkami o Grobie Chrystusowym oraz zwiedzanie Muzeum Ziemi Miechowskiej i Galerii „u Jaksy”, a także zapoznanie się z historią bazyliki i zakonu Bożogrobców.

O godz. 12.30 rozpoczęła się charakterystyczna dla bazyliki Grobu Bożego w Miechowie procesja uwielbienia Chrystusa do czterech stacji, gdzie rozważano fragmenty dotyczące Zmartwychwstania Jezusa. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Mirosław Kaczmarczyk – kustosz Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Procesję ubogacił śpiew oraz niesione przez pielgrzymów unikatowe paschaliki miechowskie.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, którą koncelebrowali Kanonicy Kapituły Miechowskiej, opiekunowie grup pielgrzymkowych oraz księża z dekanatu miechowskiego. Podczas homilii hierarcha podkreślił, że Zmartwychwstanie Jezusa oraz znaki potwierdzające ten fakt są dla nas wezwaniem do dawania świadectwa o Zbawicielu.

- „Zmartwychwstanie to boska pieczęć potwierdzająca misję Jezusa Chrystusa posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego. Ta pieczęć potwierdza prawdziwość posłania, jego sens i ponadczasową aktualność (…). Oblicze Jezusa, które znamy z Całunu Turyńskiego, chusty z Manopello, czy chusty Weroniki jest świadectwem, że Pan Bóg daje nam znaki, aby Go szukać i nie ustawać, a przede wszystkim, aby w samych sobie odzwierciedlać piękno Jego Boskiego Oblicza”.

Na zakończenie Mszy św. biskup poświęcił „Chlebki św. Brata Alberta”, które każdy z uczestników pielgrzymki mógł zabrać do domu, aby na wzór świętego dzielić się z innymi wiarą i dawać świadectwo o Zbawicielu. Pielgrzymi mieli także możliwość ucałowania relikwii św. Brata Alberta. 

pkun

>> www.parafiamiechow.pl

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"