Zakończył się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Tradycyjnie pod koniec lipca, chyba we wszystkich parafiach, święci się pojazdy mechaniczne i udziela się specjalnego błogosławieństwa kierowcom. Przy poświęceniu można złożyć ofiarę „1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr”, z których zakupywane są pojazdy dla misjonarzy.

Poświęcenie pojazdów odbyło się m.in. w Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Wolicy-Tokarni. Platformę do poruszania się wśród samochodów przygotował pan Leszek z Polichna.

- „Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa ustrzeż Panie wszystkich od nieszczęść duszy i ciała. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Krzysztofie proś dobrego Boga, aby chronił kierowców przed brawurą i wypadkami, aby każdy z nich był na drodze odpowiedzialny, trzeźwy, opanowany i życzliwy” – tak modlił się i życzył kierowcom ks. kan. Jacek Dąbek, proboszcz i kustosz sanktuarium.

Po odmówieniu modlitwy ks. Jacek Dąbek wraz z ks. Łukaszem Bisiem i diakonem Konradem Wójcikiem, przejechał na platformie kropiąc samochody wodą święconą.

xmhas