Zakończył się Rok Pański 2018

Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, adoracja Najświętszego Sakramentu, życzenia i błogosławieństwo na 2019 rok – tak wyglądało zakończenie Roku Pańskiego 2018 w kieleckiej Bazylice Katedralnej.

Homilię wygłosił ks. prałat Adam Kędzierski, proboszcz parafii katedralnej. Rozważał w niej znaczenie czasu w różnej tradycji i perspektywie, podsumował rok w we wspólnocie parafialnej, przypomniał ważne rocznice.

Ks. Kędzierski przytoczył m.in. rozważania o czasie św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara, który przedstawił czas jako wielki dar od Boga „dany po to, aby zasłużyć na niebo”. Zarazem przytoczył opinie współczesne z dziedziny nauk socjologicznych traktujące czas jako dobro doczesne, jako przedmiot konsumpcji.

– „Stojąc na progu nowego roku 2019 przyjmujemy go jako Boży dar ze świadomością, abyśmy go dobrze wykorzystali, aby ten nowy rok był rokiem łaski Bożej, która dotyka naszych serc” – mówił ks. prałat Kędzierski.

Przypomniał ważne w kończącym się roku rocznice – 100. odzyskania przez Polskę niepodległości, 40 – lecie wyboru kard. Wojtyły na papieża czy 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki. – „Takie właśnie rocznice, w perspektywie historii kraju i Kościoła, pozwalają na odkrywanie sensu historii, współczesności” – podkreślał kaznodzieja.

Wśród owoców pracy duszpasterskiej w parafii katedralnej wskazał m.in. „szczególną łaskę w postaci spowiedzi przez 356 dni w roku, co oznacza tysiące ludzi, którzy dostąpili łaski spotkania z Jezusem”, możliwość spotkania się z Matką Bożą w jej ikonie i z Jezusem w kaplicy adoracji.

Wraz z parafianami i kielczanami uczestniczącymi w uroczystości dziękowano za dar sakramentów w bazylice: 91 chrztów, 90 ślubów, 187 pogrzebów, 120 osób – młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania, 88. dzieci, które przyjęły I komunie świętą, a także za szczególny przywilej bazyliki – 10 diakonów i 6 alumnów, którzy otrzymali święcenia diakonatu.

Na zakończenie uroczystości adoracji dziękczynno – przebłagalnej przewodniczył bp Jan Piotrowski. Biskup przepraszał m.in. za grzechy aborcji, za brak odwagi w odpowiedzeniu się za Chrystusem, za grzech pychy i niedostateczną miłość wobec bliźnich. Dziękował za wszystkie łaski 2018 roku, w tym za wspólnotowe przeżywanie setnej rocznicy odzyskanej niepodległości.

dziar
tekst za: ekai.pl