Zarząd KSM-u u biskupa Jana

W środę, 5 września Zarząd Diecezjalny KSM-u udał się do Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w celu złożenia sprawozdania z całorocznej działalności oraz zaprezentowania kalendarza KSM-u na rok szkolny 2018/2019.

Bp Piotrowski podziękował na nasze ręce poprzedniemu Zarządowi za pracę i pogratulował nowo wybranym osobom. Po wspólnej modlitwie, młodzież otrzymała od pasterza naszej diecezji Boże błogosławieństwo.

Na zakończenie KSM-owicze wyrazili wdzięczność księdzu biskupowi za zainteresowanie sprawami młodzieży, za troskę i wspieranie działań Stowarzyszenia.

Michał Mucha