Zebranie Rady Duszpasterskiej

W piątek, 27 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 odbędzie się zebarnie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Powitanie
2. Modlitwa (Koronka do Bożego Miłosierdzia)
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia DRD
4. Słowo Biskupa Kieleckiego
5. Konferencja „Idźcie i głoście” – ks. dr Szymon Sułkowski, Rektor AWSD, Poznań
6. Praca w grupach tematycznych
7. Plenaria
8. Podsumowanie i zakończenie obrad

„MISJA CHRYSTUSA ODKUPICIELA powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych: << Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! >> (2 Kor 9,16). W imieniu Kościoła muszę powtórzyć to wołanie świętego Pawła” (Jan Paweł II, encyklika Redemptoris missio, 1).