Zmarł ks. Leszek Kapela

Dnia 10 maja 2019 r. w wieku 62 lat odszedł do Pana
Ś†p. Ks. LESZEK KAPELA
prezbiter diecezji sosnowieckiej,
przed laty związany z Ojcami Cystersami w Jędrzejowie.
Pochodził z parafii św. Prokopa w Krzcięcicach.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem
Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka
zostanie odprawiona
w poniedziałek, 13 maja 2019 r. o godz. 10.00
w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Sułoszowej.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
we wtorek, 14 maja 2019 r. o godz. 14.00
w kościele parafialnym w Krzcięcicach.

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Leszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie..