Zmiany personalne (uaktualnione)

Zwolnieni

Ks. Wiesław Wilkosz SDB z urzędu proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach, z funkcji członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i ojca duchownego dekanatu Kielce-Północ (10 VII 2017 r., z dniem 6 VIII 2017 r.),

O. Rafał Rudziński OFM z urzędu wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Pińczowie (7 VIII 2017 r.)

Ks. Marek Dumin - z urzędu wikariusza par. Leszczyny i z funkcji moderatora diecezjalnego Ruchu Czystych Serc (22 VIII 2017 r.)

Ks. Marcin Gałczyński - z funkcji moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie (22 VIII 2017 r.)

Ks. Miłosz Hołda - z obowiązków duszpasterskich w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, zamieszka w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (22 VIII 2017 r.)

Ks. Michał Olejarczyk - z funkcji prefekta alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (22 VIII 2017 r.)

Ks. Waldemar Wiśniowski - z funkcji Kościelnego Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej (22 VIII 2017 r.)

Ks. Leszek Starczewski - z funkcji diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców (22 VIII 2017 r.)

O. Błażej Sówka OFM - z funkcji Kapelana Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (22 VIII 2017 r.)

Ks. Kamil Banasik - z urzędu wikariusza par. pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach (22 VIII 2017 r.)

Ks. Rafał Gudwański - z urzędu wikariusza par. Bodzentyn (22 VIII 2017 r.)

Ks. Krzysztof Zapała - z urzędu wikariusza par. pw. Ducha Świetego w Kielcach (22 VIII 2017 r.)

Ks. Marian Pozierak - z urzędu wikariusza par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej - urlop zdrowotny (22 VIII 2017 r.)

Ks. Andrzej Ligenza - z urzędu wikariusza par. pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach -€“ urlop zdrowotny (22 VIII 2017 r.)

 

Mianowani

Ks. Stanisław Brzoza - administratorem parafii Tarnawa (3 VII 2017 r.)

Ks. Paweł Ścisłowicz - Zastępcą Dyrektora Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego w Kielcach (3 VII 2017 r.)

Ks. Łukasz Zygmunt - diecezjalnym koordynatorem ds. przygotowań do Światowych Dni Młodzieży PANAMA 2019 (4 VII 2017 r.)

Ks. Edward Lisowski SDB - proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach (10 VII 2017 r., obow. z dniem 6 VIII 2017 r.)

Ks. Marcin Krzysztoszek SAC - wikariuszem parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach (10 VII 2017 r., obow. z dniem 25 VIII 2017 r.)

O. Bartosz Prusiewicz OFM - wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Pińczowie (7 VIII 2017 r.)

Ks. Edward Giemza - Kapelanem Strażaków Ochotników Miasta i Gminy Sędziszów (8 VIII 2017 r.)

Ks. Edward Lisowski SDB - ojcem duchownym dekanatu Kielce-Północ (22 VIII 2017 r.)

Ks. Henryk Makuła - dziekanem dekanatu małogoskiego na okres kolejnych pięciu lat (22 VIII 2017 r.)

Ks. Włodzimierz Jastrząb - wicedziekanem dekanatu daleszyckiego na okres kolejnych pięciu lat (22 VIII 2017 r.)

Ks. Ryszard Zaborek -wicedziekanem dekanatu masłowskiego na okres kolejnych pięciu lat (22 VIII 2017 r.)

Ks. Waldemar Wiśniowski - diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców (22 VIII 2017 r.)

Ks. Grzegorz Sęk - kościelnym asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej (22 VIII 2017 r.)

O. Eryk Hoppe OFM - Kapelanem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (22 VIII 2017 r.)

Ks. Kamil Banasik - prefektem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (22 VIII 2017 r.)

Ks. Marek Dumin - skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie (22 VIII 2017 r.)

Ks. Rafał Gudwański - Dyrektorem Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Diecezji Kieleckiej „Betania-Plastusiowo” w Rabce-Zdrój, zamieszka w budynku „Betania” (22 VIII 2017 r.)

Ks. Krzysztof Zapała - prezbiterem wędrownym w ramach Drogi Neokatechumenalnej na okres trzech lat (22 VIII 2017 r.)