Zmiany wikariuszowskie

22 sierpnia 2017 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał zmian personalnych wśród duchowieństwa naszej diecezji. Neoprezbiterzy otrzymali swoje pierwsze nominacje, a wikariusze zmienili placówki duszpasterskie.

>> Nominacje neoprezbiterów 2017

>> Zmiany wikariuszowskie 2017