Biskup Jan zaprasza na Dzień Kapłański

Biskup Kielecki Jan Piotrowski serdecznie zaprasza wszystkich kapłanów na tegoroczny Dzień Kapłański, który odbędzie się w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Arcykapłana - w czwartek, 9 czerwca 2022 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Będzie to także dzień inauguracji uroczystego świętowania III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej, którego hasło brzmi: „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”.

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego