Bp Piotrowski: Każdy ksiądz powinien mieć ducha misyjnego

W sobotę, 7 marca 2015 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie dekanalnych moderatorów Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, któremu przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Na początku wszystkich zebranych powitał ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, następnie księża odmówili Modlitwę w ciągu dnia z Liturgii Godzin.

Jako pierwszy głos zabrał „pierwszy misjonarz diecezji kieleckiej” bp Jan Piotrowski. Ordynariusz kielecki przybliżył wszystkim zebranym zagadnienie powszechnej misyjności Kościoła. – „Kościół ze swej natury jest misyjny” – mówił bp Piotrowski.

Drugim prelegentem był ks. dr Maciej Będziński – sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Ks. Będziński opowiedział o Papieskich Dziełach Misyjnych działających w Polsce. Są to: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i Papieska Unia Misyjna.

Po tym przedłożeniu głos zabrał ks. Łukasz Zygmunt. Dyrektor MDDK przestawił pokrótce plan pracy na najbliższe miesiące. Dłuższą cześć swego wystąpienia ks. Zygmunt poświęcił omówieniu przygotowań do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w czerwcu. Zachęcił także księży, aby w swoich dekanatach rozpropagowali pismo „Misje Dzisiaj”, które od maja będzie miało wkładkę o podejmowanych inicjatywach misyjnych w diecezji kieleckiej.

W czasie spotkania zostało zaprezentowane także logo Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, które odtąd będzie oficjalnie używane. Przedstawia ono kulę ziemską z krzyżem oraz podpis: Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej i słowa: In Caritate Evangelium praedicare – które są jednocześnie dewizą biskupią kieleckiego Ordynariusza. 

Obrady podsumował bp Jan Piotrowski. - „My nie tworzymy czegoś nowego! Skupiamy się na tym, co już w diecezji kieleckiej od lat było. Nowością jest jedynie modlitwa za misje w każdy I piątek miesiąca” – zaznaczył bp Piotrowski. Hierarcha zachęcił dekanalnych koordynatorów, aby z wielką radością podeszli do zadania, które im zostało powierzone, a mianowicie do rozkrzewiania ducha misyjnego wśród wszystkich księży diecezji kieleckiej. – „Każdy ksiądz powinien mieć ducha misyjnego” – spuentował na zakończenie bp Piotrowski.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Biskup Kielecki udzielił błogosławieństwa i wszyscy udali się do refektarza seminaryjnego na obiad.

mhas

Foto: Konrad Wójcik - WSD Kielce

______________

Prosimy wszystkich Księży Proboszczów, aby do najbliższego piątku zadeklarowali ile egzemplarzy pisma „Misje Dzisiaj” będzie zamawiała dana parafia. Pismo to jest dwumiesięcznikiem. Zgłoszenia proszę składać do dekanalnych moderatorów MDDK w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 13 marca 2015 r.

______________