Kurs PAWEŁ

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, zaprasza na Kurs Paweł, na którym uczymy się jak głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Kurs odbędzie się w dniach 7-16 lipca 2023 r.

Każdy z nas – chrześcijan – jest wezwany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Dlatego podczas Kursu Pawła formujemy nowych ewangelizatorów dla dzieła Nowej Ewangelizacji. Jeśli chcesz innym głosić Jezusa, a nie wiesz jak, to w czasie kursu Pawła możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie współczesnemu człowiekowi w formie twórczej i skutecznej.
Serdecznie zapraszamy!

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), notatnik.

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1a; 25-411 Kielce

Kontakt:
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: 
www.rmissio.pl