Pielgrzymka do Nowego Korczyna

W dniu 24 lipca 2021 r. odbędzie się VII Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przeżywana pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Dzień 24 lipca jest przeżywany w parafii Świętej Trójcy w Nowym Korczynie jako Uroczystość Odpustowa ku czci Świętej Kingi. Modlitwa przy źródełku Świętej Kingi rozpocznie się o godzinie 11.00. Następnie uczestnicy przejdą w procesji do kościoła pw. św. Stanisława, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi. Około godziny 11.30 będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie w strojach nawiązujących do średniowiecza odczyta historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn”.

O godzinie 12.00 Biskup Kielecki Jan Piotrowski będzie przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez ks. Kanclerza dr. Adama Perza, ks. dr. Ryszarda Banacha i wielu kapłanów z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej, którzy przybędą  do Sanktuarium z grupami pielgrzymów. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga z Burmistrzem Nowego Korczyna Pawłem Zagają, Zastępcą Burmistrza Piotrem Strachem, z Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn Kazimierą Gołdyn, z Radą Gminy Nowy Korczyn, z Ligią Płonką, z „Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej” i Stowarzyszeniem KGW „Korczynianie nad Nidą”. Podczas procesji usłyszymy Orkiestrę im. Jana III Sobieskiego. Za oprawę muzyczną Eucharystii odpowiada Grupa Artystyczna „Golica” z Masłowa pod dyrekcją Magdaleny Wilczyńskiej.

W uroczystości wezmą udział także przedstawiciele Straży Pożarnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej szczególnej Pielgrzymce i Uroczystości Odpustowej na cześć Świętej Kingi wszystkich kapłanów, mieszkańców Nowego Korczyna, okolicznych parafii oraz pielgrzymów z różnych zakątków Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej i z różnych stron Polski. Niech Święta Kinga, którą czcimy otoczy nas swoją miłością, opieką, wyprasza dobre i liczne powołania do służby Bożej w Kościele, w kapłaństwie, życiu zakonnym, szczególnie do Sióstr Klarysek w Starym Sączu i wspiera w codziennym życiu nasze małżeństwa i rodziny.

W dniu 24 lipca 2021 r. od godziny 9.00 do 10.30 będzie możliwość zwiedzania Sanktuarium i Nowego Korczyna. Zgłaszanie grup pielgrzymkowych telefonicznie pod nr 41-377-10-30 lub 505-098-593 oraz przy pomocy poczty elektronicznej pielgrzymka@sanktuariumkingi.pl. do 22 lipca 2021 r.

Z wyrazami szacunku i modlitwą

ks. Paweł Majewski
KUSTOSZ SANKTUARIUM ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE

>> Plakat do pobrania

>> https://parafianowykorczyn.pl/