Pielgrzymko-wycieczka na Ponidzie

Serdecznie zapraszam do udziału w wyjeździe o charakterze pielgrzymkowo-wycieczkowym na Ponidzie. Rozpoczyna on cykl wyjazdów pod hasłem „cudze chwalicie...”.

W jego trakcie poznamy wiele faktów z historii regionu oraz będziemy mieli okazję zobaczyć mało znane miejsca, które niegdyś stanowiły same centrum naszego kraju i są świadkami kształtowania się jego historii. Będące na trasie naszego zwiedzania kościoły w Młodzawach, Chrobrzu, Bejscach i Szańcu śmiało mogłyby stanąć w centrum Krakowa i nie ustępowałyby swoim pięknem jego zabytkom. Poznamy historię chrześcijaństwa na naszych ziemiach wyprzedzającą czas oficjalnego chrztu Polski, nawiedzając Wiślicę i odwiedzając nowo otwarty tam oddział Muzeum Narodowego. W sanktuarium w Wiślicy odprawimy Mszę św. Odwiedzimy Nowy Korczyn poznając jego historię i zabytki. Będziemy mieli okazję także odwiedzić bardzo malownicze miejsca takie jak Chotel Czerwony. Szacowany koszt obejmujący wstępy (18 zł) i obiad w restauracji oraz opiekę przewodnika planowany jest na około 100 zł. i zależny będzie od ostatecznej ilości uczestników.

Zapisów można dokonywać poprzez kontakt mailowy (stassad@gmail.com), lub smsowy (507-161-148) albo osobiście, wpłacając zaliczkę w wysokości 50 zł. Reszta zostanie pobrana w autokarze. Zapisy do 14 sierpnia włącznie.

Termin: 20 sierpnia 2022 r.

Wyjazd: godzina 7.00 plac Najświętszej Maryi Panny w Kielcach

Planowany powrót – około godziny 19.00

ks. Stanisław Sadowski
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ TURYSTÓW

_______________

Informacje o odwiedzanych miejscach:

Młodzawy: Ta monumentalna późnobarokowa świątynia została zbudowana w latach 1716–20, prawdopodobnie wg projektu Kacpra Bażanki, dzięki fundacji podczaszego bracławskiego Michała Kępskiego oraz jego żony Teresy. Fasada kościoła nawiązuje stylem do głównego nurtu polskiej architektury późnobarokowej. Monumentalizm dzieła tłumaczy jego funkcja: Kościół ten spełniał prestiżową rolę nekropolii ordynatów pińczowskich, szczególnie margrabiów Wielopolskich. W jego kryptach znajdują się sarkofagi i trumny wielu znamienitych postaci, wśród nich Naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego w latach 1862-1863. Kościół młodzawski pełni również funkcję sanktuarium maryjnego. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się obraz Matki Boskiej Młodzawskiej z 1. poł. XVII w., w 1680 r. uznany za cudowny. Obraz zdobi srebrna sukienka wykonana w 1750 r.

Chroberz: Piękny pałac Wielopolskich (w godzinach porannych dostępny tylko z zewnątrz) oraz kościół parafialny. Należy pod względem historycznym do jednego z najciekawszych w naszym regionie. Do dziś zachował się renesansowy nagrobek fundatora kościoła – wojewody sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego przedstawiający "śpiącą" postać zmarłego oraz ks. Zbigniewa Ziółkowskiego. Pomniki te powstały w warsztacie Jana Michałowicza z Urzędowa. Do dziś zachwycają kunsztem, przez znawców są zaliczane do najcenniejszych rzeźb renesansowych w Polsce. Kościół był remontowany między innymi w 1975 r. Wtedy to odkryta została  piękna renesansowa polichromia z ok. 1606 r.

Bejsce: Historia parafii w Bejscach sięga wieku XI. Obecny kościół powstał pod koniec XIV wieku. Jego fundatorami był możny ród Firlejów, do których Bejsce należały od początku XIV wieku do XVII wieku.  Tereny przechodziły z rąk do rąk i każdy z możnych właścicieli pozostawił po sobie jakiś ślad w świątyni. Największy i najpiękniejszy zostawili Firlejowie – kaplicę grobową ich rodu, uchodzącą za szczyt sztuki manieryzmu. W Bejscach znajduje się także pałac Badenich – dziś siedziba DPS.

Wiślica: Wiślica stara jest jak sama Polska, miasto istniało już około IX wieku, a największy rozkwit przeżyło w okresie od XII do XIV stulecia. To właśnie wtedy powstało tu najwięcej zabytków, których ilość dziś szokuje na tak niewielkim terenie. Dziś warte odwiedzenia są m.in. kolegiata – sankuarium z figurą Matki Bożej Łokietkowej, Dom Jana Długosza, Muzeum Narodowe i inne atrakcje.

Nowy Korczyn: Miasto królewskie w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku. Prawa miejskie w latach 1258–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019. Podczas panowania Władysława Jagiełły nie istniejący dziś zamek w Nowym Korczynie był ulubioną rezydencją tego monarchy, który przebywał w nim w sumie 83 razy. Tam przyjmował posłów, tam podejmowano decyzje rzutujące na losy naszego kraju. Dziś można oglądać między innymi rynek, dwa piękne zabytkowe kościoły, pozostałości synagogi i inne świadectwa historii naszego kraju.

Chotel Czerwony: Urokliwe miejsce kryjące niewielki XV wieczny kościół położony na gipsowym wzgórzu (selenit) kryjącym kryształową jaskinię. Sama grota zamknięta jest kratą, ale urokliwe miejsce z którego roztaczają się także ładne widoki jest wartym odwiedzenia w ramach wyprawy na Ponidzie.

Szaniec: Kościół parafialny uchodzi za jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów Ponidzia i regionu świętokrzyskiego, niewątpliwie wzorowany na fundacjach „baryczkowskich” króla Kazimierza Wielkiego. Szaniec był, obok Prandocina, ośrodkiem najstarszych dóbr Odrowążów w Małopolsce.

Program:

  7:00 - rano – wyjazd z placu Najświętszej Maryi Panny
  8:00 - zwiedzanie kościoła w Młodzawach
  9:00 - zwiedzanie kościoła w Chrobrzu
10.30 - wizyta w Wiślicy – zwiedzanie muzeum i Domu Długosza, spacer, Msza św.
13:00 - wyjazd do Bejsc, zwiedzanie kościoła
Około godziny 14.00 obiad w „Karczmie w Starym młynie” w Opatowcu
15:00 - wyjazd do Nowego Korczyna, zwiedzanie dwóch kościołów, spacer po rynku i w okolice pozostałości synagogi, poznawanie historii miasta
16:15 - wyjazd do Chotla Czerwonego
17:00 - wyjazd do Szańca
17:30 - zwiedzanie kościoła
18:00 - wyjazd do Kielc

Podane godziny są przybliżone, ze względu na sakralny charakter wielu odwiedzanych miejsc możliwe są przesunięcia w planie.

Foto: Geotravel