Rozpoczęła się rekrutacja do "Kostki"

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im Św. Stanisława Kostki w Kielcach ogłasza nabór do klas pierwszych. Liceum objęte jest naborem w systemie elektronicznym. O przyjęciu decydują punkty zdobyte na egzaminie ósmoklasistów oraz za oceny i inne osiągnięcia.

Szczegóły na stronie rekrutacyjnej liceum www.kostka-kielce.pl