Seminarium Odnowy Wiary w "Józefie"

Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach (ul. Turystyczna 3) serdecznie zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary. Spotkania odbywają się w każdą niedziele o godz. 19.00 w dolnym kościele.

Seminarium Odnowy Wiary skierowane jest do tych, którzy pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Jest adresowane zarówno do osób młodych, które ukończyły 17 rok życia, jak i starszych, bez względu na wiek.

Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny wybrany przez siebie sposób…

Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim…

Dla niektórych będzie to szansa na odnowienie relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko przyzwyczajeniem do pewnych form kultu, pozbawionym radości, miłości i poczucia sensu…

Dla tych, którzy poprzez grzech utracili więź z Bogiem, będzie to szansa by na nowo rzucić się w otwarte ramiona Boga i przylgnąć do jego miłującego serca, by doświadczyć wyzwalającej i uzdrawiającej mocy Jego miłosierdzia…

Każdy, kto pragnie odnowić swoją relację z Bogiem, znajdzie tu miejsce dla siebie.

Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary i do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu poprowadzi Cię bezpośrednio do doświadczenia głoszonych treści.

Seminarium Odnowy Wiary trwa 10 tygodni i opiera się na: codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się określony fragment z Pisma Świętego, a własne refleksje zapisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki w podręczniku uczestnika oraz na cotygodniowym spotkaniu w kościele, które obejmuje: wspólną modlitwę i konferencję podsumowującą tydzień rozważań, dotyczącą podstawowych praw życia duchowego i wzrastania w wierze.

Dlaczego warto je przeżyć?

Seminarium Odnowy Wiary pomaga w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi oraz w przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś na to seminarium osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce odnowić Twoje życie i napełnić Cię swoimi łaskami. Jezus dobrze zna Twoją sytuację życiową, wie, jakie masz pragnienia, plany i radości. Widzi także Twoją słabość, grzech i zniewolenie. Pragnie przyjść do Twojego życia, by wyprowadzić Cię ku wolności. On najlepiej wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca.