Taizé 2020/2021

Zbliża się kolejne, 43 Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja w Europie na koniec grudnia lecz chcielibyśmy mimo wszystko planować organizację tego wydarzenia. W tym roku, po raz pierwszy w historii odbędzie się ono w Taizé, w Burgundii. 

Do samego Taizé, z Polski, zapraszamy jedynie trzyosobowe grupy reprezentantów poszczególnych diecezji. W skład każdej takiej diecezjalnej delegacji mogliby wchodzić młodzi w wieku od 18 do 25 lat zaangażowanych w życie lokalnej wspólnoty Kościoła, którzy jeszcze nigdy nie byli w samym Taizé. Całkowita liczba wszystkich uczestników ESM będzie najprawdopodobniej ograniczona do 500 osób, uwzględniając limity wyznaczone dla poszczególnych krajów.

W tym okresie pełnym wyzwań i mnożących się ograniczeń chcemy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ale jednocześnie nie chcemy ulegać zniechęceniu, ani pozostawiać tak wielu młodych, którzy byliby gotowi, by wziąć udział w tym wydarzeniu, bez możliwości aktywnego w nim uczestnictwa. Dlatego dla wszystkich osób w wieku od 15 do 35 lat proponujemy możliwość uczestnictwa w ESM w sposób lokalny. Oznaczałoby to możliwość uczestnictwa w programie w swoich własnych parafiach lub duszpasterstwach, w łączności z tysiącami innych młodych z całego świata. Aby było to możliwe, już teraz zapraszamy tych, którzy brali wcześniej udział w spotkaniach europejskich, by po uzgodnieniu tego ze swoimi duszpasterzami, z pomocą przekazanych wcześniej przez Taizé materiałów, wzięli odpowiedzialność za przygotowanie wspólnych modlitw oraz innych elementów proponowanego programu. Zachęcamy także, aby już teraz zacząć organizować grupy osób zainteresowanych, którzy w trakcie trwania spotkania (tzn. od 27 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 r.) byliby gotowi uczestniczyć w nim w takiej właśnie formie. Każda zgłoszona grupa otrzyma dostęp do wprowadzeń biblijnych, warsztatów, propozycję przebiegu wspólnych modlitw, a także pytania do wymiany myśli w małych grupach. 

Osoby, które z różnych względów nie będą mogły uczestniczyć w takim wspólnym programie odbywającym się w parafiach lub duszpasterstwach, będą mogły wziąć udział w spotkaniu w całości w formie online. Wprowadzenia biblijne, spotkania w małych grupach, warsztaty oraz wspólne modlitwy będą odbywały się zdalnie, w łączności z młodymi ludźmi ze wszystkich kontynentów, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu. Bliższe informacje będzie można uzyskać u ks. Marcin Borynia – kontakt borynmarcin@interia.pl