Zmarła mama ks. Edwarda Molendy

Dnia 10 czerwca 2021 r. przeżywszy 94 lata zmarła
Ś†p. GENOWEFA MOLENDA
mama ks. kan. Edwarda Molendy, proboszcz parafii
w Kozłowie Miechowskim.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
w sobotę, 12 czerwca 2021 r. o godz. 13.30
w kościele parafialnym w Irządzach.

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, † okaż miłosierdzie Twojej służebnicy Genowefie, którą na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, * i przyjmij ją do grona Twoich Świętych w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny Odpoczynek racz Jej dać Panie...