Wikariusze biskupi

DS. STAŁEJ FORMACJI PREZBITERÓW

bp Andrzej Kaleta, dr nauk humanist., mgr lic. teol., KKK,
ur. 1957 (Busko - Zdrój, Niepok. Poczęcia NMP), wyśw. 1985, mian. 2016,
zam. 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7

PRZYJMUJE W KURII DIECEZJALNEJ WE WTORKI

_______________

DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

ks. Tomasz Rusiecki, mgr lic. teol., Prałat J. Św., KKK,
ur. 1949 (Książnice Wielkie), wyśw. 1973, mian. 2014
zam. 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. 41-368-02-96 w. 234; 41-344-96-07

PRZYJMUJE W KURII DIECEZJALNEJ W PIĄTKI

_______________