Wizytatorzy

GENERALNI WIZYTUJĄCY PARAFIE DZIEKAŃSKIE:
ks. Marian Haczyk
ks. Ireneusz Jakusik
ks. Tadeusz Pytel
ks. Janusz Rydzek
ks. Lucjan Skolik

PRZED WIZYTACJĄ KANONICZNĄ:
ks. Mirosław Cisowski – sprawy pastoralne
ks. Mirosław Kowalski - sprawy liturgiczne
ks. Marcin Rokita – sprawy ekonomiczne parafii
ks. Adam Perz – kancelaria
ks. Paweł Ścisłowicz, ks. Waldemar Wiśniowski, ks. Karol Zegan – sprawy katechetyczne