Dział ogólny

DYREKTOR DUSZPASTERSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ:
ks. Mirosław Cisowski, dr teol., KHK
ur. 1962 (Włoszczowa), wyśw.1987, mian. 2015
duszpasterz@kielce.opoka.org.pl

KOMISJA DUSZPASTERSKA:
ks. Andrzej Kaleta (sen.)
ks. Mirosław Kowalski
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Artur Skrzypek
ks. Karol Zegan
ks. Łukasz Zygmunt