Duszpasterstwa specjalistyczne

1. Diecezjalny duszpasterz głuchych i słabosłyszących:
Ks. Marcin Kałuża

2. Diecezjalny duszpasterz inteligencji i środowisk twórczych:
Ks. Paweł Tkaczyk

3. Diecezjalny duszpasterz kolejarzy:
Ks. Marian Haczyk

4. Diecezjalny duszpasterz kombatantów:
Ks. Witold Mach

5. Diecezjalny duszpasterz kultury zdrowotnej i sportu:
Ks. Krzysztof Banasik

6. Diecezjalny duszpasterz leśników:
Ks. Franciszek Berak

7. Diecezjalny duszpasterz ludzi pracy:
Ks. Jan Iłczyk

8. Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców:
Ks. Leszek Starczewski

9. Diecezjalny duszpasterz niewidomych i słabowidzących:
Ks. Dariusz Snochowski

10. Diecezjalny duszpasterz OHP:
Ks. Dariusz Jarliński

11. Diecezjalny duszpasterz organistów:
Ks. Michał Olejarczyk

12. Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów:
Ks. Jacek Iwan

13. Diecezjalny duszpasterz policjantów:
Ks. Witold Mach

14. Diecezjalny duszpasterz powołań:
Ks. Mirosław Kowalski

15. Diecezjalny duszpasterz prawników:
Ks. Piotr Muszyński

16. Diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców:
Ks. Rafał Dudała

17. Diecezjalny duszpasterz przewodników turystycznych:
Ks. Mirosław Cisowski

18. Diecezjalny duszpasterz rolników i samorządowców:
Ks. Tadeusz Szlachta

19. Diecezjalny duszpasterz Róż Żywego Różańca:
Ks. Grzegorz Kaliszewski

20. Diecezjalny duszpasterz sanktuariów diecezjalnych:
Ks. Grzegorz Kaliszewski

21. Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia:
Ks. Wojciech Polit

22. Diecezjalny duszpasterz strażaków:
Ks. Marek Mrugała

23. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości:
Ks. Kamil Banasik

24. Diecezjalny duszpasterz więziennictwa:
Ks. Jan Staworzyński