Wydział ds. Małżeństw i Rodzin

DYREKTOR:
Ks. Artur Skrzypek
dr filoz., ur. 1969 (Dęblin – diec. siedlecka), wyśw. 1995, mian. 2015
tel. 41-344-55-92

Duszpasterstwo osób rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych:
Ks. Artur Skrzypek

Wspólnota trudnych małżeństw „Sychar”:
Ks. Sebastian Wieczorek

Pełnomocnik ds. ochrony dzieci i młodzieży diecezji kieleckiej:
Ks. Artur Skrzypek