Adwentowy Dzień Skupienia Szafarzy w Skorzeszycach

W dniach 22 i 23 grudnia 2017 r. w Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach Szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej posługujący w naszej diecezji oraz kandydaci przeżywali swój Adwentowy Dzień Skupienia.

Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ojciec duchowny prezbiterów. Uczestnicy brali udział m.in. w nabożeństwach, konferencjach duchowych, a na koniec w spotkaniu opłatkowym. Nad całością spotkania czuwał moderator diecezjalny ks. dr Mirosław Kowalski.

Szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej to mężczyźni ustanowieni do tej posługi przez biskupa. Uroczysty obrzęd ustanowienia i błogosławieństwa szafarzy poprzedza specjalne studium przygotowawcze. Ich zadaniem podczas Liturgii jest udzielanie Komunii świętej, gdy przemawiają za tym racje duszpasterskie. Udają się także z Eucharystią do chorych i cierpiących w domach i szpitalach oraz do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 

Szafarze w ramach tzw. formacji permanentnej mają obowiązek uczestnictwa w dniach skupienia i cyklicznych spotkaniach, w trakcie których poprzez wspólną modlitwę i szereg konferencji pogłębiają swoją wiedzę teologiczną i duchowość, by w ten sposób na nowo odkrywać swoje chrześcijańskie powołanie do służby Bogu i ludziom oraz dążyć do osobistej świętości.