Archiwum na objeździe naukowym

W dniach od 28 lutego - 2 marca 2014 r. w ramach ćwiczeń do wykładów kandydaci na Przewodników Diecezji Kieleckiej udali się na objazd po terytorium diecezji. Ćwiczenia polegały na zwiedzaniu sakralnych i historycznych obiektów diecezji.

Trasa: Kielce – Kije – Młodzawy – Hebdów – Proszowice – Jakubowice – Kościelec – Hebdów – Książnice – Hebdów – Bejsce – Nowy Korczyn – Kielce.

W odwiedzanych miejscach program złożony był zwykle z dwóch elementów – modlitwa i tematyczne referaty. Poruszano tematy sanktuariów, sztuki, historii diecezji kieleckiej, dziejów zakonów i inne. Objazd mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu uczestników studium.

Podziękowania należą się Księżom, którzy udostępnili obiekty w celu modlitwy i zgłębiania tajników historii Kościoła.

Na trasie objazdu naukowego znalazł się renesansowy dwór w Jakubowicach, który mogliśmy zwiedzić dzięki życzliwości prywatnych właścicieli – Państwa Rościszewskich. Specjalne podziękowania kieruję do Ojców Pijarów z Hebdowa, którzy przyjęli nas do swojego hotelu. Celem formacji prowadzonej przez archiwum jest przygotowanie wolontariusz, którzy będą służyć swoim parafiom i krzewić kulturę chrześcijańską.

Ks. dr Andrzej Kwaśniewski
Dyrektor ADK

Zobacz: Relacje z poprzednich ćwiczeń