Bp Andrzej Kaleta na modlitwach ku czci św. Rity w Kazimierzy Wielkiej

Bp Andrzej Kaleta przewodniczył 22 maja 2018 r. Mszy św. z obrzędem poświęcenia róż ku czci św. Rity w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej. Od 2 lat w tym kościele mają miejsce comiesięczne modlitwy ku czci Świętej z Cascii.

– „Pan Bóg wezwał św. Ritę, aby miarę swojej świętości osiągnęła na drodze heroizmu cnót, który wyraził się w jej życiu pełnym cierpienia i zaufania Panu Bogu. Dała świadectwo, że świętość nie jest rzeczywistości abstrakcyjną, ale jest rzeczywistością konkretną i ciągle aktualną, właściwą dla każdej epoki i każdego pokolenia” – mówił w homilii bp Kaleta.

Przywołując adhortację papieża Franciszka „Gaudete et Exultate” hierarcha stwierdził, że „święci to grzesznicy, którym Bóg przebaczył (…). Oni byli takimi jak my jesteśmy”.  – „Jacy my jesteśmy względem Boga?” – pytał bp Kaleta.

Biskup przypomniał, że „dekalog jest podstawową konstytucją moralną wszystkich konstytucji świata”. Następnie przytoczył kilka przykładów, jak we współczesnym świecie chrześcijanie świadomie odrzucają niektóre przykazania Dekalogu. – „Chrześcijanie nie przyjmują przykazania: Nie zabijaj, bo akceptują eutanazję i aborcję; nie przyjmują przykazania: Nie kradnij, bo ciągle słyszymy o tylu niezliczonych aferach różnego rodzaju; nie przyjmują przykazania: Nie cudzołóż, bo akceptują życie bez zobowiązań, zdrady małżeńskie, zachwianie porządku w dziedzinie płciowości. Wielu z nas, żyjąc w takim świecie, jest zagubionych i zdezorientowanych” – stwierdził bp Kaleta.

- „Dziś, gdy stajemy przed Bogiem i wpatrujemy się w św. Ritę, trzeba zapytać kim jesteśmy my - Polacy, kim jesteśmy my - Europejczycy? Co dziś robi się z tymi wartościami, które stanowią o Polsce i Europie?”. Biskup wskazał na świętych i błogosławionych, którzy pomagają nam odrzucać powracającą pokusę, zbudowania sobie domu bez Boga. – „Mamy stać się misjonarzami Europy, nawet wtedy, gdy ona tego nie chce i atakuje nas za to, że my chcemy żyć według Bożych praw”.

Odnosząc się do sytuacji panującej w Europie biskup porównał to do „współczesnej Targowicy”. – „Różne naciski europejskich gremiów, cmentarna dyplomacja o mordowaniu rodziny, niszczeniu Kościoła – to szczególny rodzaj okupacji (…). To nie my mamy słuchać spoganiałej Europy, ale powinniśmy ratować Europę, niosąc jej światło zapomnianej Ewangelii. Jedności w ojczyźnie i Europie nie zbuduje się przez traktaty, ale przez miłość do Chrystusa i człowieka. Św. Rita i w ogóle święci i błogosławieni wołają: nie wstydźcie się Ewangelii, głoście ją” – mówił kielecki biskup pomocniczy.

Biskup dodał, że Polacy nie powinni przejmować się stwierdzeniami niektórych ludzi, że „Polska oparta na Bogu i Ewangelii stanie się zaściankiem Europy - my mamy szanse stać się awangardą Europy i jej ratunkiem”.

Po Komunii Świętej bp Andrzej Kaleta dokonał poświęcenia róż oraz odśpiewano Litanię do św. Rity. Następnie ks. proboszcz Janusz Mularz podziękował wszystkim za liczną obecność i zaprosił przed kościół na skromny poczęstunek.

Modlitwy ku czci św. Rity odbywają się w Kazimierzy Wielkiej od 2 lat. Rok temu, 22 maja zostały do kościoła wprowadzone jej relikwie. Co miesiąc zanoszone są modlitwy za wszystkich cierpiących na choroby nowotworowe, o dobry wybór żony i męża, o dar macierzyństwa i w intencjach zapisywanych na kartkach przez parafian i pielgrzymów. 

xmhas

>> Galeria zdjęć