Bp Jan Piotrowski: Chrześcijanin to człowiek modlitwy

Nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Świętej Trójcy w Kielcach rozpoczął się w diecezji kieleckiej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwie przewodniczył biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki.

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich Kościołów chrześcijańskich, które znajdują się w naszej diecezji. – Celem modlitwy jest Liturgia Słowa, skupienie się nad Jego przekazem i pozwolenie Panu Bogu, aby mówił do naszych serc. Słowo ma nas jednoczyć, umacniać i ostatecznie doprowadzić do jedności w Bogu – mówił ksiądz Paweł Samiczak, referent ds. ekumenizmu w diecezji kieleckiej. W trakcie nabożeństwa zebrano także ofiarę na wydanie specjalnej książki opisującej działalność wspólnot chrześcijańskich na terenie diecezji kieleckiej. Odmówiono modlitwę wiernych, a przedstawiciele poszczególnych wyznań zanieśli błagania o jedność do Pana Boga. – Być chrześcijaninem to być człowiekiem modlącym się. Modlimy się w naszych różnych wyznaniach na różne sposoby. Tydzień ekumeniczny trwający od wielu lat, zawsze w styczniu gromadzi nas w naszych kościołach, świątyniach i zborach, aby szukać „złotego środka”, który pozwoli wszystkim wznieść się ku Bogu, będącym Ojcem wszystkich ludów i narodów. Przywołujemy też tę miłość jaką Chrystus dzieli z nami poprzez swoją mękę. Ten czas, niezależnie w jakiej świątyni, jest poniekąd owocem dialogu, wzajemnej życzliwości, szukania wspólnej drogi w myśl tej prawdy jaką wyraził Pan Jezus: „aby byli jedno” – tłumaczył biskup Jan Piotrowski.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa. – W pierwszej kolejności to czas wytężonej modlitwy, kiedy chrześcijanie różnej denominacji spotykają się wspólnie, czego dał nam przykład św. Jan Paweł II. Dążymy do jedności takiej, którą miał na myśli Chrystus, mówiąc o Kościele jako o ciele. Szukamy tego co wspólne, a w kontekście tego co nas różni, poprzez modlitwę i dialog, staramy się odkrywać prawdę – wyjaśnia ksiądz Paweł Samiczak. W sobotę w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym przy ulicy Bodzentyńskiej o godzinie 18 odbędzie się Wieczernia, czyli modlitwa wieczorna. 20 stycznia o godzinie 18 Kościół ewangelicko-metodystyczny organizuje Nabożeństwo Słowa. Z kolei, 21 stycznia o godzinie 18 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach zaplanowano konferencję pt. „Chrześcijanie w Syrii”. Dzień później o godzinie 19.15 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu odbędzie się modlitwa w duchu Taize, a 24 stycznia o godzinie 18 w Kościele polskokatolickim w Ostrowcu Świętokrzyskim nabożeństwo ekumeniczne. Tydzień zakończy nabożeństwo ekumeniczne w Kościele ewangelicko-augsburskim, które zaplanowane jest na 25 stycznia o godzinie 18.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest w całym Kościele katolickim. Pomysłodawcą inicjatywy był w 1908 roku Paul Wattson, francuski ksiądz, który 30 października 1909 roku nawrócił się na wiarę katolicką. Początkowo wydarzenie nazwano Oktawą modlitw o Jedność. Święty Pius X pobłogosławił to dzieło i ustalił jego obchodzenie na czas między 18 a 25 stycznia.
Tekst za em.kielce.pl