Bp Jan Piotrowski do Szkolnych Kół Caritas: Starajcie się nieść miłość Chrystusa w waszych uczynkach miłosierdzia

Czynów i gestów Chrystusa pragnie dzisiejszy świat – tymi słowami Biskup Kielecki Jan Piotrowski skierował się do członków i opiekunów Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej w trakcie Mszy św. w katedrze kieleckiej.

W dniu 21 maja 2020 r. planowane było zorganizowanie 5. Zjazdu Szkolnych Kół Caritas w Mniowie. Ze względu na obowiązujące obostrzenia spotkanie musiało zostać odwołane. Jednak z inicjatywy Biskupa Kieleckiego w intencji młodych wolontariuszy Caritas została odprawiona Eucharystia w Katedrze kieleckiej, transmitowana przez Diecezjalne Radio eM. Oprócz głównego celebransa bp. Jana Piotrowskiego sprawowali ją m.in. księża dyrektorzy Caritas Diecezji Kieleckiej oraz ks. Zbigniew Wójcik, opiekun SKC w Mniowie.

W trakcie homilii bp Piotrowski przypomniał w skrócie historię dzieł miłosierdzia Kościoła. Docenił także zaangażowanie młodych wolontariuszy Caritas mówiąc do nich „Moi drodzy, nie rezygnujcie więc z raz obranej drogi, ale starajcie się nieść miłość Chrystusa w waszych uczynkach miłosierdzia, mając pewność, że dzięki wam radość i szczęście są dostępne dla tak wielu”. Nawiązując do obecnych wyzwań świata biskup Jan zauważył, że „współczesna dobroczynność, również i ta w czasie pandemii koronawirusa ma wiele imion w swoich instytucjach, prowadzonych przez nie projektach i dziełach, ale ośmielę się powiedzieć, że Caritas jest jedna i niepowtarzalna. Nie jest wyjątkową przez wielkość dzieł oraz ich zasięg, ale przez motywację, której źródłem jest Jezus Chrystus”.

We Mszy św. uczestniczyły delegacje Szkolnych Kół Caritas: nauczyciele i uczniowie. Po Eucharystii w małym gronie odbyło się spotkanie przy kawie w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu, które koordynuje działania SKC.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim młodym wolontariuszom i ich opiekunom, za otwarte serca i gotowość niesienia pomocy bliźnim. W naszej diecezji działa obecnie ponad 100 Szkolnych Kół Caritas.

>> Homilia Biskupa Kieleckiego