Bp Marian Florczyk: Aby dobrze odpoczywać, trzeba ustawić swoją relację do Boga

Aby dobrze wypoczywać, trzeba ustawić swoje miejsce w relacji do Pana Boga, drugiego człowieka i świata przyrody – powiedział bp Marian Florczyk, zachęcając do rozważnego wypoczynku w te wakacje.

Na pierwszym miejscu biskup wskazuje „uporządkowaną” relację do Boga, która jest płaszczyzną kształtowania pozostałych elementów. – Wakacje to czas, kiedy chcemy coś nowego poznać, oderwać się od zajęć codziennych, podziwiać świat przyrody i piękno w sztuce, co jest bardzo ważne. Okres wakacyjnego wypoczynku służy także wzbogaceniu zainteresowań, ale to nie jest czas zwolnienia z kodeksu moralnego, rozluźnienia wartości, czy rezygnacji z kodeksu etycznego – przestrzega biskup. – Wakacje to nie czas używania – podkreśla. Okres letniego wypoczynku nazywa „czasem nasycenia duszy” oraz „odzyskiwania sprawności fizycznej”.

– Czas pandemii spowodował, że staliśmy się mniej ruchliwi, słabiej mobilni, że niektórzy zarzucili rekreację. A przywrócona sprawność ruchowa, wycieczki piesze i rowerowe przyniosą korzyść nam i otoczeniu – uważa biskup.

Podkreśla także wagę budowania relacji z drugim człowiekiem, uważności wobec bliźnich w czasie wszelkich form wakacyjnego wypoczynku. – Czas epidemii pokazuje, jak potrzebny nam jest drugi człowiek, jak trzeba nam się uczyć ponownego życia ze sobą – mówi bp Marian Florczyk, zachęcając do rozważnej integracji.

tekst za: ekai.pl