Brzeziny: Bp Marian Rojek wprowadził relikwie Apostoła Kazachstanu

W niedzielę, 21 stycznia 2018 r. do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zostały wprowadzone relikwie bł. Władysława Bukowińskiego, prezbitera.

Dzień wcześniej wieczorem w Świetlicy Wiejskiej „Przy fontannie" odbył się seans filmu „Człowiek Boga" przybliżający życie i działalność bł. Władysława. Po nim odbyło się spotkanie z postulatorem procesu beatyfikacyjnego, ks. Janem Nowakiem. Opowiedział ciekawostki z życia patrona oraz przybliżył pracę misyjną w Kazachstanie. Spotkanie zakończyło się małym poczęstunkiem.

Wprowadzenie relikwii bł. Władysława do kościoła w Brzezinach odbyło się w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00. Uroczystości przewodniczył Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, który gościł w parafii. Przypomniał wszystkim, że święci są po to, by ich naśladować.

Relikwie nowego patrona zostały umieszczone w posrebrzonym relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Znalazły się na nim wyrzeźbione sceny z łagrów i więzień, oplecione drutem kolczastym w kształcie różańca.

Homilię na Eucharystii wygłosił ks. dr Jan Nowak. Przypomniał w niej o dziękczynieniu za wszystko, co w życiu otrzymujemy. Taką postawę przejawiał bł. Władysław, który w każdej sytuacji uważał, że znajduje się w odpowiednim miejscu. Umiał docenić wszystko, co go spotykało oraz posługiwać dla chwały Bożej nawet łagrach i więzieniach.

Oprawę liturgii przygotowała młodzież z parafii. W trakcie modlitwy wiernych przez wstawiennictwo nowego patrona modlono się m.in. o jedność chrześcijan oraz ludzi prześladowanych za swoją wiarę.

W trakcie niedzielnych Eucharystii była możliwość wpisania się w Księgę Modlitw w intencji kanonizacji bł. Władysława. Na zakończenie Mszy odbyło się ucałowanie relikwii, a każdy wierny otrzymał pamiątkowy obrazek.

Nowy Patron zwany jest Apostołem Kazachstanu. Był prześladowany, więziony, karany zsyłką. Cudem uniknął śmierci w likwidowanym przez Sowietów łuckim więzieniu po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. Pomagał uciekinierom i jeńcom podczas niemieckiej, a następnie radzieckiej okupacji. Od 1954 r. podjął pracę duszpasterską wśród zesłańców w Karagandzie. Chrzcił, spowiadał i błogosławił małżeństwa zesłanych tam Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości. Pomimo możliwości powrotu do Polski, dobrowolnie przyjął obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby mógł pozostać wśród powierzonych swej opiece wiernych. W sumie spędził w łagrach i więzieniach 13 i pół roku.

Więcej informacji o bł. Władysławie Bukowińskim znajdziemy TUTAJ.

Błogosławiony Władysławie, Apostole Kazachstanu niech twa modlitwa nam wyjedna łaski zgodne z wolą Bożą.

Damian Zegadło