Busko-Zdrój: Poświęcenie kaplicy fatimskiej podczas pielgrzymki

W kościele św. Brata Alberta w Busku-Zdroju Biskup Kielecki Jan Piotrowski poświęcił kunsztownie wykonaną kaplicę fatimską, której budowa trwała równolegle z kościołem. Był to pierwszy przystanek na trasie XXXVI Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej, która dzisiaj wyruszyła z Wiślicy na Jasną Górę i której uczestnicy niosą figurę Pani Fatimskiej z racji stulecia objawień.

W homilii bp Piotrowski nawiązał do fragmentu Ewangelii o Przemienieniu Pańskim na Górze Tabor, podkreślając, że z przemienionego oblicza Chrystusa również dzisiaj spływają na wiernych Boże moce i łaska, podobnie, jak doświadczyli tego przebywający z Chrystusem uczniowie. Bp Jan Piotrowski nawiązał także do hasła pielgrzymki kieleckiej na Jasną Górę.

– „Tegoroczne zaproszenie duszpasterskie wyrażające nauczanie Chrystusa „Idźcie i głoście” będzie możliwe, jeśli najpierw sami przyjmiemy jego naukę. Jeśli pierwsi usłyszymy jego głos zapraszający nas do życia w prawdzie i miłości, pokoju i sprawiedliwości, w pojednaniu i nadziei” – podkreślił.

Figurę Fatimską przywieziono do parafii św. Brata Alberta ponad 20 lat temu i zrodziła się myśl o budowie kaplicy przylegającej do kościoła. Prace w kaplicy przebiegały wolniej niż w kościele, którego budowa pochłaniała większość sił i środków. W tym czasie figura Matki Bożej Fatimskiej znajdowała się przy głównym ołtarzu, patronując budowie.

Kaplicę w konwencji wszechświata i kosmosu oraz obecności w nim Matki Bożej, z cudem wirującego słońca z 13 października 1917 r., zaprojektował Stanisław Dyga, artysta plastyk z Krakowa. Przesłanie wnętrza kaplicy nawiązuje także do myśli francuskiego jezuity, filozofa Pierre’a Teilharda de Chardina, mówiącej o tym, że ziemia jest hostią ofiarowaną na ołtarzu świata.

Sklepienie kaplicy wypełniają malowidła przedstawiające sceny z czterech tajemnic różańca świętego. W zwornikach sklepienia znajdują się herby pięciu miast Ponidzia. Jednym z ostatnich elementów zamykających prace w kaplicy będzie wykonanie trzech witraży symbolizujących trzy tajemnice fatimskie, a także elewacji. Uporządkowana zostanie również przestrzeń wokół sakralnej budowli.

Jak mówił ks. prałat Marek Podyma, proboszcz parafii i dziekan buski, kaplica inspiruje do modlitwy i chętnie odwiedzają ją tysiące buskich kuracjuszy.

W dzisiejszej uroczystości, koncelebrowanej przez kilkudziesięciu księży pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, uczestniczyło ponad tysiąc pielgrzymów XXXVI Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej, tłumy kuracjuszy i wiernych.

Parafię pw. św. Brata Alberta erygował bp Stanisław Szymecki 24 grudnia 1983 r. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił  papież Jan Paweł II 22 czerwca 1983 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach. Wedy właśnie Adam Chmielowski został ogłoszony przez papieża błogosławionym.

Projekt  kościoła wykonał  architekt Władysław Markulis.  Budowę rozpoczęto w 1990 r. Mury kościoła budowano w latach 1992-1996. W 1997 r. ufundowano trzy dzwony, które poświęcił bp Mieczysław Jaworski. Wystrój kościoła ukazuje symbolicznie dwie drogi Zbawienia. Pierwsza – droga Bożych Przykazań, druga – droga Tradycji chrześcijańskiej, zawierająca symbole starochrześcijańskie. Aranżacja wnętrza to dzieło artystów: Tomasza Morka i Artura Wyszeckiego. W ołtarzu głównym, nawiązującym do rusko-bizantyjskiego stylu Wiślicy – Chrystus uwielbiony w chwale niebieskiej,  otoczony postaciami archaniołów i świętych.  Albertyński wątek przejawia się w kilku obrazach, hasłach, motywach zboża i chleba. Jest jeszcze relikwiarz z relikwiami br. Alberta, przywiezionych do parafii w 1990 roku z Krakowa.

Parafia liczy ok. 5 tys. wiernych, jest dynamiczna i rozwojowa duszpastersko, animuje szereg wydarzeń duszpasterskich i kulturalnych. Wiele z nich łączy się z upowszechnianiem kultu patrona – św. Brata Alberta.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Galeria zdjęć