Całodzienna Adoracja w parafiach

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PARAFIACH
w roku duszpasterskim 2019-2020

„Wielka tajemnica wiary”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego hasłem jest „Eucharystia daje życie”, inspiruje do głębszego poznania Najświętszej Eucharystii, ożywienia wiary w nią i do jej adoracji. Eucharystia jest bowiem największym darem, jaki Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa. Jest też największą świętością, wielką tajemnicą wiary, do której musimy podchodzić z głębokim szacunkiem, pokorą, wiarą i miłością. Obecny rok duszpasterski przeżywać będziemy kierując się jego przewodnim hasłem „Wielka tajemnica wiary”.

W eucharystycznego ducha tego roku chcemy wprowadzić naszych parafian przez odpowiednie przygotowanie i poprowadzenie adoracji tak, jak nam podpowie nasza wiara, pomysłowość i miłość do Najświętszej Eucharystii i kapłaństwa.

Otwórzmy więc nasz umysł i serce przed wielką tajemnicą wiary, abyśmy ją bardziej poznali, bardziej w nią uwierzyli, bardziej ją przeżywali i nią żyli. Ze szczególną miłością uklęknijmy w tym roku przed tą Tajemnicą. Z tej pozycji widać jest najlepiej i najwięcej.

Istota modlitwy adoracyjnej w Diecezji

Jest to swego rodzaju „sztafeta adoracji Najświętszego Sakramentu” podejmowana przez wszystkie parafie naszej Diecezji w intencji o pogłębienie naszej wiary w Najświętszą Eucharystię, która jest źródłem życia; ona je ożywia i umacnia. Ona też chrześcijańskie życie wciąż ubogaca i przemienia.

Każda parafia ma swój dzień adoracji zapisany w Kalendarzu liturgicznym. Jest to dzień, w którym sprawowana jest Msza św. o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.   

O co w tej adoracji chodzi?

Obecny rok duszpasterski, a w nim zwrócenie uwagi na modlitwę adoracyjną w parafii, jest szczególną okazją do pogłębienia wiary, wiedzy i świadomości Tajemnicy Najświętszej Eucharystii, jako największego daru, jaki Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa. Jest to także czas ożywienia naszej miłości do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, miłości, która budzi w nas pragnienie przebywania w obecności Tego, który umiłował nas do końca. W tym celu potrzeba adorację odpowiednio przygotować i zorganizować. 

Czas adoracji

Czas adoracji dostosowujemy do możliwości w parafii. Może ona trwać cały dzień, czy całą dobę, albo w wyznaczonych godzinach dla grup, ulic, wiosek, dzieci, młodzieży, wdów i wdowców, dla małżeństw, rodzin, sióstr zakonnych posługujących w parafii, wdów i dziewic konsekrowanych, itp. Nie może zabraknąć i nas adorujących. Wszystko zależy od możliwości i od naszej pomysłowości. Ważne, aby adoracja była dłuższa i angażująca ludzi. Zaprośmy na adorację wdowy i wdowców, którzy w parafii stanowią niemałą grupę, ale pozostają w cieniu. Uwzględnijmy jakiś odpowiedni dla nich odcinek czasu. Trzeba także stworzyć możliwość, aby każdy mógł też naleźć czas na indywidualną adorację w milczeniu.

Skąd pomoce?

Adorację przygotowujemy wykorzystując dostępne nam pomoce, znane ludziom, jak pieśni, modlitwy, np. Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania do Serca Pana Jezusa, Różaniec itp. Na pewno cenne będzie słowo rozważania o Najświętszej Eucharystii.

Materiały znajdziemy także na naszej diecezjalnej stronie internetowej www.diecezja.kielce.pl i nie tylko.

 

>> Terminy adoracji w parafiach

>> Świadectwo św. Jana Pawła II o Eucharystii