Dekret Penitencjarii Apostolskiej o Odpustach w Roku Ducha Świętego

Kuria Diecezjalna w Kielcach na prośbę Biskupa Kieleckiego podaje do wiadomości, że Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień przyznanych jej przez Ojca Świętego Franciszka, zezwoliła, aby do dnia 25 listopada 2018 r. wierni mogli uzyskać odpust zupełny kościołach parafialnych pod wezwaniem Ducha Świętego: w Drużykowej, Młodzawach i Kielcach oraz w Bazylikach Mniejszych: w Kielcach, Miechowie, Pacanowie i Wiślicy.

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

>> Dekret Penitencjarii Apostolskiej - wersja łacińska

>> Dekret Penitencjarii Apostolskiej - wersja polska