Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2018

Komunikat Kurii Diecezjalnej o Odpustach w Roku Ducha Świętego
>> Dekret Penitencjarii Apostolskiej - wersja łacińska
>> Dekret Penitencjarii Apostolskiej - wersja polska

Reguły i Dyrektywy ochrony wizerunku Papieża oraz herbów i emblematów Watykanu

Orędzie Papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania - 22 kwietnia 2018 r.

Adhortacja apostolska Papieża Franciszka Gaudete et exultate

Orędzie Papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 2018 r.

Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r.

Orędzie Papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 2018 r.

Orędzie Papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2017

Orędzie Papieża Franciszka na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Orędzie Papieża Franciszka na XXXII ŚDM w 2017 r.

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2017

Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017 r.

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2017 r.

List Apostolski Misericordia et Misera

Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

Adhortacja posynodalna Papieża Franciszka Amoris Laetitia

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2016

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 r.

Orędzie Papieża Franciszka z okazji Tygodnia Misyjnego

List Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia

Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2015

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2015 r.

Orędzie Papieża Franciszka na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Orędzie Papieża Franciszka do młodych z okazji XXIX Światowego Dnia Młodzieży

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2014

Adhortacja posynodalna Papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny

List do Kapłanów Kongregacji ds. Duchowieństwa na Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów - 15.06.2012