Dziękczynienie za 15 lat posługi

W środę, 24 czerwca 2020 r. w kaplicy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie została odprawiona Msza św. dziękczynna za 15 lat posługi dyrektora ks. dr. Jana Jagiełki. Był to także dzień jego imienin.

Eucharystii przewodniczył Solenizant, a koncelebrowali: ks. Piotr Markielowski oraz ks. Szymon Usarz i ks. Michał Haśnik – wikariusze z Piekoszowa.

W homilii ks. Dyrektor pokrótce podsumował 15 lat swojej posługi w Domu dla Niepełnosprawnych. – Nasza znajomość i współpraca z niektórymi z was, rozpoczęła się już dużo wcześniej, już w latach 80-tych, kiedy byłem jeszcze klerykiem – zauważył ks. Jagiełka, który podziękował wszystkich osobom i instytucjom zaprzyjaźnionym z piekoszowskim Domem dla Niepełnosprawnych.

- Na ręce obecnych tutaj księży wikariuszy z Piekoszowa dziękuję także za współpracę z tutejszą parafią, z ks. proboszczem Zygmuntem Kwiecińskim, który przebywa w tych dniach na rekolekcjach w Imbramowicach – dodał ks. Jagiełka.

Kaznodzieja nawiązał także do przeżywanej Uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela i przypomniał wielkie znaczenie w dziejach zbawienia swojego patrona.

Po Komunii Świętej były tradycyjne życzenia imieninowe, które w tym roku przybrały postać słów szczególnej wdzięczności za 15-letnią posługę dyrektora.

Dekretem Biskupa Kieleckiego ks. dr Jan Jagiełka obejmie urząd proboszcza parafii św. Bartłomieja w Szczekocinach oraz dziekana dekanatu szczekocińskiego. Nowym dyrektorem Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie będzie ks. Łukasz Zygmunt.

xmhas

>> www.ddn.org.pl