II Diecezjalne spotkanie kustoszy Sanktuariów Diecezji Kieleckiej

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach  odbyło się II Diecezjalne spotkanie kustoszy Sanktuariów Diecezji Kieleckiej, któremu przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie Ksiądz Biskup przywitał wszystkich Kustoszy Sanktuariów oraz przedstawicieli Kurii Diecezjalnej – w osobach: ks. prałata Tomasza Rusieckiego – Wikariusza Biskupiego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ks. kan. dr. Mirosława Cisowskiego – Dyrektora Duszpasterstwa oraz ks. Łukasza Zygmunta –  Dyrektora Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej.

Ksiądz Biskup wyraził radość z tak licznej obecności Księży Kustoszy i dokonał wprowadzenia w tematykę rozpoczynającego się spotkania. Następnie poprosił ks. kan. dr. Grzegorza Kaliszewskiego – Diecezjalnego Duszpasterza ds. Sanktuariów o prowadzenie dalszej części spotkania.

Z wielką uwagą został wysłuchany referat ks. Tomasza Rusieckiego, którego tytuł brzmiał:  „Sanktuarium jako szkoła chrześcijańskiego życia duchowego". Jeszcze w przerwie na kawę wielu księży odwoływało się do tej dysertacji, podkreślając duchowe aspekty towarzyszące pracy w Sanktuarium.

Czymś ubogacającym było także dzielenie się każdego z księży doświadczeniami pracy duszpasterskiej oraz przedstawienie krótkiej historii Sanktuarium, w którym są Kustoszami. Te świadectwa zostały podsumowane wystąpieniem ks. prałata Jana Iłczyka. Przedstawił on rozwój ruchu pielgrzymkowego w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach. Ostatnim punktem spotkania było ukazanie w wielkim skrócie sprawozdań ze spotkań Zarządu Kustoszy Sanktuariów w Polsce – które przedstawił nowo wybrany w Mnichowie (24 marca 2017 r.) Sekretarz tegoż Zarządu – ks. kan. dr Grzegorz Kaliszewski.

Na zakończenie bp Jan Piotrowski podziękował wszystkim za przybycie oraz zapowiedział, iż następne III Diecezjalne Spotkanie Kustoszy Sanktuariów odbędzie się za rok w Sanktuarium Matki Bożej w Piotrkowicach. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem Księdza Biskupa.

Ks. kan. dr Grzegorz Kaliszewski
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ DS. SANKTUARIÓW

___________

PROGRAM  SPOTKANIA:

10.00 – Zawiązanie wspólnoty i modlitwa przedpołudniowa – ks. kan. dr Grzegorz Kaliszewski – Diecezjalny Duszpasterz ds. Sanktuariów Diecezjalnych

10.30 – Wprowadzenie – Ksiądz Biskup Jan Piotrowski – Biskup Kielecki

10.45 - „Sanktuarium jako szkoła chrześcijańskiego życia duchowego" – ks. prałat Tomasz Rusiecki – Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

11.30 – Przerwa na kawę

12.00 – „Rozwój ruchu pielgrzymkowego w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach" –  ks. prałat Jan Iłczyk – Kustosz Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach

12.30 – Sprawozdanie ze spotkania Rady Kustoszy Sanktuariów Polski (Mnichów – 24 marca 2017 r.) – ks. kan. dr Grzegorz Kaliszewski – Sekretarz Rady Kustoszy Sanktuariów Polski

12.40 – Wolne wnioski

13.00 – Zakończenie spotkania i obiad

___________