Inne nominacje personalne

Na początku września biskup kielecki Jan Piotrowski powołał kilku księży naszej diecezji do pełnienia nowych funkcji.

Ks. kan. dr Adam Perz, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach, został redaktorem naczelnym „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego”. Do zadań Księdza Redaktora będzie należało: kierowanie zespołem redakcyjnym; merytoryczne przygotowywanie każdej edycji czasopisma; troska o kolportaż. Bp Piotrowski jednocześnie poinformował, ze pismo to będzie ukazywało się jako kwartalnik.

ks. dr hab. Stefan Radziszewski, wykładowca w WSD w Kielcach, został wiceredaktorem naczelnym „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego”. Obowiązki swe proszę podjąć w porozumieniu z Redaktorem naczelnym czasopisma.

ks. dr Sebastian Wieczorek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach, został sekretarzem redakcji „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego”. Obowiązki swe proszę podjąć w porozumieniu z Redaktorem naczelnym czasopisma.

ks. mgr lic. Michał Haśnik, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, został oficjalnie mianowany prowadzącym stronę internetową Diecezji Kieleckiej. Do zadań Księdza będzie należała troska o umieszczanie treści na stronie www naszej diecezji. W tym względzie proszę o podjęcie współpracy z ks. kan. dr. Mirosławem Cisowskim – Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego.

Na czekającą Kapłanów pracę biskup kielecki z serca błogosławi!