Kampania „Biała Wstążka” z wyróżnieniami dla pracowników Caritas

Dnia 24 listopada 2017 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach odbyła się inauguracja XI edycji kampanii społecznej „Biała wstążka” w Kielcach,  w tym roku realizowanej pod hasłem: „Dziecko – kocham, lubię, szanuję, nie biję”. Koordynatorem kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

„Biała wstążka” to międzynarodowa kampania zainaugurowana w celu walki z przemocą wobec kobiet, a jej symbolem jest właśnie wpięta biała wstążka. Zaproszeni prelegenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy, MOPR w Kielcach prezentowali materiały związane z zagadnieniami przemocy wobec dzieci i młodzieży i przeciwdziałaniem temu zjawisku.

Podczas konferencji Ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Kieleckiej otrzymał z rąk senatora Krzysztof Słonia oraz wiceprezydenta Kielc Andrzeja Syguta honorowe wyróżnienie: statuetka „Biała Wstążka” za znaczący wkład w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie miasta Kielce. Natomiast wyróżnienie Laur Dobrych Praktyk otrzymała Ewa Mazur – Czarnecka – zastępca kierownika CIK oraz koordynator Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - w uznaniu działań prowadzonych na rzecz osób doznających przemocy.

Tegoroczna kampania jest prowadzona w dniach 25 listopada – 10 grudnia br. Centrum Interwencji Kryzysowej aktywnie włącza się w jej obchody poprzez organizację zajęć – wizyt studyjnych dla studentów uczelni kieleckich oraz bezpłatne dyżury psychologów, pedagogów, interwentów kryzysowych i prawników dla osób doznających przemocy.

Działania Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach kampanii „Biała Wstążka” – 2017:

Centrum Interwencji Kryzysowej, Schronisko dla Kobiet, Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Kielce, ul. Urzędnicza 7b.

- 27 listopada - 1 grudnia 2017 r. w godz. 8.00-16.00 – dyżury specjalistów: psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik.

- 4–8 grudnia2017 r.  w godz. 8.00-16.00 – dyżury specjalistów: psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik.

- 24 listopada 2017 r. - Zajęcia dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunek pedagogika na temat stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.

- 25 listopada 2017 r. - Zajęcia dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunek pedagogika na temat. stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.

- 26 listopada 2017 r. – prezentacja działań podejmowanych przez CIK, Schronisko oraz OPOPP w stosunku do osób doznających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej - słuchacze kursu specjalizacyjnego II stopnia z organizacji i zarządzania w pomocy społecznej organizowanego przez ZDZ Busko Zdrój.

- 29 listopada 2017 r. - Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, kierunek zdrowie publiczne na temat stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.

- 2 grudnia 2017 r. – wizyta studyjna w CIK, Schronisku oraz OPOPP słuchaczy studiów podyplomowych z kierunku praca socjalna Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.

 

>> Pełny program kampanii „Biała Wstążka” 2017 w Kielcach