Ks. Łukasz Zygmunt w Strukturach Papieskich Dzieł Misyjnych

Dnia 5 września 2018 r. podczas jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych, które odbyło się w Częstochowie, podczas głosownia wybrano ks. Łukasza Zygmunta do Struktur Papieskich Dzieł Misyjnych Prezydium Rady Krajowej.

STRUKTURY PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH

Rada Wyższa
kard. Fernando FILONI
prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów

abp Giovanni Pietro Dal TOSO
sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, przewodniczący Rady Wyższej PDM

ks. Fabrizio MERONI PIME
sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej

Ted NOWAK OMI
sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

ks. Guy BOGNON PSS
sekretarz generalny Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

s. Roberta TREMARELLI AMSS
sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Prezydium Rady Krajowej
ks. Tomasz Atłas
dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

Luca Bovio IMC
sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej

ks. Maciej Będziński
sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

Anna Sobiech
sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

ks. Łukasz Zygmunt
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji kieleckiej

ks. Franciszek Jabłoński
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji gnieźnieńskiej

KS. ŁUKASZOWI GRATULUJEMY!