Liturgia Wielkiego Piątku w Bazylice Katedralnej

Pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w Bazylice Katedralnej odbyła się Liturgia Wielkiego Piątku, poprzedzona nabożeństwem Drogi Krzyżowej, z oprawą muzyczną Chóru Katedralnego św. Cecylii.

Po odśpiewanej Pasji wg św. Jana, słowo do licznie zebranych wiernych wygłosił ks. dr Andrzej Kaleta – wikariusz biskupi ds. stałej formacji prezebiterów. Mówił m.in. o współodpowiedzialności nas wszystkich za śmierć Chrystusa – wtedy podczas Jego męki i dziś, oraz o potrzebie skruchy i poczucia grzeszności.

Zachęcił do „określenia w duchu wiary naszego stosunku do cierpień Chrystusa i jego krzyża”, aby przeżywanie Wielkiego Piątku nie stało się „hipokryzją”. Zauważył, że w świetle dzisiejszej liturgii Słowa, nasze spotkanie z krzyżem może przyjąć dwa rozwiązania: Judasza albo św. Piotra, który „zapłakał i może wskazać drogę skruchy i wołać o nawrócenie”.

„Nawrócenie to powiedzenie z bólem serc, ale i ze szczerością – to ja zabiłem Jezusa z Nazaretu, stało się to przez mój grzech” – mówi ks. Andrzej Kaleta. Zauważył, że o nadzwyczajności nawrócenia decyduje Boża łaska i Duch Święty. Współczesne nieszczęścia wynikają m.in. z tego, że ludzie nie znają swojej grzeszności oraz powszechna dewaluacja wartości, a także „spychanie krzyża w krąg spraw nieistotnych”.

„Naszym schronem i Arką Noego jest krzyż Chrystusa i płynąca z niego nauka” – podkreślał ks. Kaleta.

Na zakończenie Liturgii adorowano krzyż wystawiony w nawach bazyliki.

dziar
tekst za: ekai.pl

Zobacz: Galeria zdjęć (Foto: al. Mateusz Parobiec)

Zobacz: Relacja na stronie parafii katedralnej