Modlitwa za pracowników Służby Zdrowia

Dnia 18 października Kościół przeżywa Święto św. Łukasza - patrona Służby Zdrowia. Z zawodu był lekarzem, jak o tym pisze św. Paweł w Liście do Kolosan w słowach: „Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz” (Kol 4,14). W wielu parafiach, kościołach i kaplicach modlono się za tych, którym św. Łukasz patronuje.

Szczególne spotkanie modlitewne miało miejsce w Kościele Akademickim św. Jana Pawła II przy ul. Wesołej 54 w Kielcach. Biskup Kielecki Jan Piotrowski wraz z księżmi kapelanami sprawował w tym dniu o godz. 18.30., poprzedzoną nabożeństwem różańcowym Eucharystię, w intencji lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, rehabilitantów, ratowników medycznych, salowych, służb technicznych, kapelanów, pracowników administracyjnych i dyrekcji placówek medycznych znajdujących się na terenie naszej diecezji oraz naszego województwa. W modlitwie polecano stowarzyszenia katolickie: Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich oraz Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Dla zmarłych proszono o łaskę nieba.

Modląc się za tych, którzy leczą i wspomagają proces leczniczy nie zapomniano o pacjentach, chorych, cierpiących, niepełnosprawnych i osobach w podeszłym wieku. Modlitwa i Słowo odkrywały zbawczy sens cierpienia.

Obok św. Łukasza przywołano również inne postacie błogosławionych i świętych związanych z posługą chorym. W tym niezwykłym gronie jest wiele Polek i Polaków, których warto wspomnieć. Są to: Służebnica Boża położna Stanisława Leszczyńska, Sługa Boży lekarz Kazimierz Hołoga, Służebnica Boża Matka Wincentyna Jadwiga Jaroszewska, Służebnica Boża pielęgniarka Janina Woynarowska, Służebnica Boża siostra pielęgniarka Magdalena Maria Epstein, Służebnica Boża pielęgniarka Rozalia Celakówna, bł. siostra lekarz Ewa Noiszewska, bł. siostra pielęgniarka Marta Wiecka, bł. siostra pielęgniarka Alicja Kotowska, bł. pielęgniarka Hanna Chrzanowska, bł. kapelan Służby Zdrowia ks. Jerzy Popiełuszko oraz św. Jan Paweł II.

To właśnie św. Jan Paweł II mówił, że każdy, kto spotyka na swej drodze zawodowej człowieka cierpiącego powinien być świadkiem wyższych wartości, których najtrwalszym fundamentem jest wiara. (por. św. Jan Paweł II przemówienie na Jubileusz Lekarzy Katolickich, 7 lipca 2000 r.). Niech zatem św. Łukasz oraz przywołani patroni wypraszają łaskę wiary wszystkim, którzy stanowią społeczność pracowników Służby Zdrowia.

Ks. Wojciech Polit
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ SŁUŻBY ZDROWIA