Modlitwa za zmarłych biskupów kieleckich

Mieszkańcy Kielc mogą pomodlić się w krypcie Bazyliki Katedralnej. Znajduje się w nich siedem sarkofagów, w których spoczywają wszyscy ordynariusze, poczynając od pierwszego, aż do zmarłego w 2017 r. bp. Kazimierza Ryczana. Najstarszy sarkofag w krypcie pochodzi z początków XIX w.

Po Mszy św. we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych do krypt zeszli księża biskupi, aby pomodlić się za kieleckich pasterzy.

- Krypty mają to do siebie, że przez większą część roku są zamknięte. Kiedyś będąc kapłanem tarnowskim z trudem udało mi się wejść do krypty tamtej katedry, do sarkofagu, w którym spoczywał biskup, który mnie wyświęcił. Myślę, że te dni, które teraz przeżywamy, są takimi otwartymi dniami, dniami modlitwy – mówił bp Jan Piotrowski.

Jako pierwszy w podziemiach kieleckiej katedry pochowany został bp Wojciech de Boża Wola Górski, pierwszy z ordynariuszy diecezji kieleckiej zmarły w 1818 r. Swoje groby mają tam także kolejni pasterze diecezji, biskupi – Maciej Majerczak, Tomasz Teofil Kuliński, Augustyn Łosiński, Czesław Kaczmarek, Jan Jaroszewicz i Kazimierz Ryczan.

Jak przypomniał ks. prałat dr Stanisław Słowik, krypty do zwiedzania udostępniane są tylko kilka razy w roku.

- W zwyczaju jest przyjęte, że jeśli w podziemiach kościoła są groby biskupów, czy księży wówczas najczęściej w oktawę świąt Wszystkich Świętych jest możliwość wstępu do tych krypt, by pomodlić się przy grobach tych przodków, którym wiele zawdzięczamy. W kieleckiej katedrze jest przyjęty zwyczaj, że przez trzy dni od Wszystkich Świętych można do krypt wejść, pomodlić się i towarzyszyć w modlitwie tym biskupom, którzy w podziemiach tego kościoła właśnie spoczywają - dodał ks. Stanisław Słowik.

Krypty z sarkofagami kieleckich biskupów tłumnie odwiedzili także mieszkańcy miasta. Jak powiedziała pani Zofia, było to dla niej duże przeżycie duchowe. – Tam w podziemiach powróciły wspomnienia. Pamiętam biskupa Ryczana, lubiłam go, byłam na jego pogrzebie. Chciałam przyjść do jego grobu i pomodlić się za niego – mówi pani Zofia.

Pani Anna w podziemiach katedry była już po raz kolejny. – Za każdym razem, kiedy jestem w krypcie, stoję tuż przy sarkofagach, w których spoczywają nasi biskupi, jest to dla mnie duże wzruszenie. Bardzo przeżywam ten moment wejścia do krypty i to, że mogę tam za dusze biskupów zmówić modlitwę – zaznaczyła pani Anna. 

Biskupi pomocniczy naszej diecezji mają swoje grobowce na Cmentarzu Starym w Kielcach. 

Podziemia Bazyliki Katedralnej będą otwarte również w niedzielę. Odwiedzający to miejsce, ze względu na niewielką powierzchnię, proszeni są, aby nie zostawiać tam zniczy.

tekst za: radio.kielce.pl

>> Galeria zdjęć

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"