Nominacja

Ks. Stanisław Brzoza - dotychczasowy wikariusz w Chęcinach został mianowy administratorem parafii Tarnawa.