Nominacja dla ks. Janusza Stacha

Ks. Janusz Stach - kapelan Domu Zakonnego w Imbramowicach został mianowany Duszpasterzem Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach na czas Nadzwyczajengo Roku Świętego Miłosierdzia.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski podjął taką decyzję w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r. i mając na uwadze dobro wiernych, którzy będą nawiedzać Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach, jako jeden z kościołów ustanowionych jubileuszowym kościołem stacyjnym w diecezji kieleckiej.

Ks. Stach będzie pełnił swoją posługę w ścisłej współpracy z Siostrami Norbertankami.