Nominacja dla ks. Michała Glina

Ks. Michał Glin - wikariusz parafii św. Stanisława w Mniowie został mianowany moderatorem ds. mediów i sportu diecezjalnej służby liturgicznej. Decyzję ogłosił 28 września 2015 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Do zadań ks. Glina będzie należała współpraca z diecezjalnym moderatorem Służby Liturgicznej, opieka nad ligą ministrantów i stroną internetową www.ministranci.diecezja.kielce.pl

Ks. Glinowi życzymy wielu łask Bożych w pełnieniu nowych zadań! Słowa wdzięczności kierujemy także do ks. Pawła Kowalskiego - dotychczasowego opiekuna ligi i strony i dziękujemy mu za oddaną pracę.